ตารางแพทย์ออกตรวจ
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตารางแพทย์ออกตรวจ-ในเวลาราชการ

วัน / เวลา ห้องตรวจ
อายุรกรรม
(055282823)
ศูนย์โรคหัวใจ
(0953073347)
คลินิกโรคไต
(0639148890)
ศัลยกรรมทั่วไป
(0640623763)
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จักษุ
(055282829)
จิตเวช
(0941798521)
ทันตกรรม หู คอ จมูก ภูมิแพ้
(0837063728)
กุมารเวช
(0658026756)
สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) นวดแผนไทย
จันทร์ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.ปฐม
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.เจริญยศ
นพ.สรวิศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.นพนันท์
นพ.ลาภชัย
นพ.รัฐพล

นพ.วัชระ
(08.30-11.30)
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
พญ.อัจฉรา
นพ.ภูริวัฑฒ์
นพ.จักรกฤษฎิ
พญ.ศิริพร

นพ.เหมวรุณ
(09.00-16.00)
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.เอกณัท
08.30-15.30
อังคาร ในเวลา
09.00-12.00
นพ.เจริญยศ
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.ปฐม
นพ.สรวิศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.อำพล

นพ.สูรย์
(09.00-16.00)
นพ.วิกร
(09.00-15.00)
นพ.วัชระ
(08.30-11.30)
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
เฉพาะนัดรับวัคซีนภูมิแพ้
(09.00-12.00)
พญ.ศิริพร
(09.00-12.00)
รับวัคซีน
(13.00-15.00)
นพ.กำพล
(09.00-12.00)
นพ.เหมวรุณ
(09.00-16.00)
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สาโรจน์
08.30-15.30
พุธ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.ปฐม
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.เจริญยศ
นพ.สรวิศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์

นพ.ลาภชัย


นพ.วัชระ
(08.30-11.30)
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
พญ.อัจฉรา
นพ.ภูริวัฑฒ์
นพ.จักรกฤษฎิ
พญ.ศิริพร

นพ.เหมวรุณ
(09.00-16.00)
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สาโรจน์
08.30-15.30
พฤหัสบดี ในเวลา
09.00-12.00
นพ.เจริญยศ
นพ.ปฐม
นพ.วิโรจน์
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.สรวิศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.นพนันท์

นพ.รัฐพล
นพ.วิกร
(09.00-15.00)
กิจกรรมบำบัด
(08.30-11.30)
(13.00-15.30)
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
พญ.อัจฉรา
นพ.ภูริวัฑฒ์
พญ.ศิริพร
นพ.กำพล
(09.00-12.00)
นพ.เหมวรุณ
(09.00-12.00)
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สมนึก
08.30-15.30
ศุกร์ ในเวลา
09.00-12.00
นพ.ปฐม
นพ.ณัฐพงษ์
นพ.วิโรจน์
นพ.เจริญยศ
นพ.สรวิศ
นพ.เอกวิทย์
นพ.นรวีร์
นพ.อำพล

นพ.สูรย์

นพ.วัชระ
(08.30-11.30)
ทพ.ชำนาญ
ทพ.ฉัตรชัย
ทพญ.โสรยา
นพ.จักรกฤษฎิ
พญ.ศิริพร
นพ.สมนึก
(09.00-12.00)
นพ.เหมวรุณ
(09.00-12.00)
นักกายภาพ
(08.30-15.30)
นพ.สาโรจน์
08.30-15.30

ตารางแพทย์ออกตรวจ-นอกเวลาราชการ

วัน / เวลา ห้องตรวจ (นอกเวลาราชการ)
อายุรกรรม
(055282823)
ศูนย์โรคหัวใจ
(0953073347)
คลินิกโรคไต
(0639148890)
ศัลยกรรมทั่วไป
(0640623763)
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จักษุ
(055282829)
จิตเวช
(0941798521)
ทันตกรรม หู คอ จมูก ภูมิแพ้
(0837063728)
กุมารเวช
(0658026756)
สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด แพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) นวดแผนไทย
จันทร์ นอกเวลา

นพ.นรวีร์
(17.00-19.00)


นพ.สูรย์
(16.00-19.00)
นพ.วิกร
(16.00-18.00)
นพ.วัชระ
(16.00-19.00)
ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)
นพ.จักรกฤษฎิ
(17.00-19.00)นักกายภาพ
(16.00-19.00)


อังคาร นอกเวลา นพ.ณัฐพงษ์
(17.00-19.00)


นพ.วัชระ
(16.00-19.00)
ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)นพ.เหมวรุณ
(16.00-20.00)
นักกายภาพ
(16.00-19.00)

16.30-19.30
พุธ นอกเวลา นพ.ณัฐพงษ์
(17.00-19.00)
นพ.รัฐพล
นพ.วิกร
(16.00-18.00)

ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)
นักกายภาพ
(16.00-19.00)


พฤหัสบดี นอกเวลา นพ.สรวิศ
(17.00-19.00)
นพ.เอกวิทย์
(17.00-19.00)


ทพ.ฉัตรชัย
(16.00-20.00)
นพ.ภูริวัฑฒ์
(17.00-19.00)นักกายภาพ
(16.00-19.00)
นพ.เอกณัท
(16.00-20.00)
16.30-19.30
ศุกร์ นอกเวลา นพ.วิโรจน์
ส่องกระเพาะอาหารเสาร์ นอกเวลา นพ.วิโรจน์
(09.00-12.00)นพ.ลาภชัย
(09.00-12.00)
นพ.สูรย์
(09.00-12.00)

นพ.วัชระ
(08.30-11.30)
ทพ.ฉัตรชัย
(09.00-16.00)
นักกายภาพ
(08.00-12.00)
นพ.เอกณัท
(09.00-12.00)
08.30-13.00
อาทิตย์ นอกเวลา นพ.วิโรจน์
(09.00-12.00)
นพ.ศุภโชค
(09.00-12.00)นักกายภาพ
(08.00-12.00)
นพ.สมนึก
(09.00-12.00)