ติดต่อสอบถาม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

กองอำนวยการ
: 73009

เบอร์โทรศัพท์
: 055-245-070 ถึง 9

อีเมล์
: nahgoth.hospital@gmail.com

เวลาทำการ
: จันทร์ - ศุกร์
: 08:30 ถึง 16:30