รางวัลและความสำเร็จ
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

01 ธ.ค. 2547

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ผ่านการรับรองบันได ขั้นที่ ๑

07 ก.ค. 2548

พัฒนาคุณภาพ ในเขต ๑๗ โรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง

ชนะเลิศการพัฒนาคุณภาพ ในเขต ๑๗ โรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง Regional Forum ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร KM FOR MEDICATION ERROR

06 ก.ค. 2549

พัฒนาคุณภาพ ในเขต ๑๗ โรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง

ชนะเลิศการพัฒนาคุณภาพ ในเขต ๑๗ โรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง Regional Forum ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร Clinical Tracer เรื่อง ไข้เลือดออก

15 ก.พ. 2550

การรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

12 มี.ค. 2550

ศูนย์งานส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน ดีเด่น

ได้รับเกียรติบัตรเป็นศูนย์งานส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชน ดีเด่น

29 มิ.ย. 2550

รับประกาศเกียรติบัตรสถานที่ทำงานน่าอยู่

รับประกาศเกียรติบัตรสถานที่ทำงานน่าอยู่ ปีที่ ๒ จาก ผวจ.พล.

01 มี.ค. 2551

การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก พรพ. บันไดขั้นที่ ๒

01 มี.ค. 2557

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก พรพ. บันไดขั้นที่ ๓

10 มี.ค. 2558

รับรางวัล HA รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Re-Accreditation)

คณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดินทางรับรางวัล HA รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Re-Accreditation)โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี