กิจกรรม
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

รพ.ค่ายค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562

09 ก.ย. 2562เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพ.อ.อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผอ.รพ.ค่ายค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีเปิด การประกวดผลงาน KM ระดับ ทบ. ในโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต. ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสธ.ทน.3 เป็นประธานในพิธีเปิด และหลังจากนั้น เวลา 10.00 น. พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการนำเสนอผลงาน KM ของหน่วยงานภายในกองทัพภาคที่ 3 และบุคลากรของทางรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ได้แก่ พ.ท.หญิงมลฤดี โภคศิริ ได้รับรางวัลผู้ประสานงานการจัดการความรู้ในระดับกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก และ พ.ท.หญิงธิดาพร สุขเกิด ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพดีเลิศ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พล.


ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

09 ก.ย. 2562ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ”

14 ส.ค. 2562วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ” ที่จัดขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 3 โดยมีพลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พันเอกพิเศษ อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพลของทางรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์คูเมือง บริเวณหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง

12 ส.ค. 2562พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 พัฒนาปรับภูมิทัศน์คูเมือง บริเวณหน้าโรงเรียนจ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรม " อบรมระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางการเขียนหนังสือราชการ "

07 ส.ค. 2562เมื่อวันอังคารที่6 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ทางแผนกธุรการกำลังพล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม " อบรมระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางการเขียนหนังสือราชการ " โดยมี พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบุคลากรของทางโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ

05 ส.ค. 2562เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบุคลากรของทางโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ร่วมพูดคุยและเสวนาเพื่อหาแนวทางป้องกัน และควบคุมโรคมาลาเรีย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์"

31 ก.ค. 2562เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น. ทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดพิธีสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์" รัตนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน ยอดพุทธศิลป์ปฏิมา ยอดมหาราชาวีรราชเจ้า โดยมี พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีการร่ายรำจากกำลังพลของทาง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมแสดงด้วย และยังมีการแสดงฟันดาบ และศิลปะป้องกันตัว ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


รงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระพุทธชินราช - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "ชินราชาเสนารักษ์"

31 ก.ค. 2562เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พล.อ.ศิริ ศิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหรียญ รุ่น" ชินราชาเสนารักษ์ " รัตนศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดิน ยอดพุทธศิลป์ปฏิมา ยอดมหาราชาวีรราชเจ้า ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ”

30 ก.ค. 2562วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เข้าร่วม “ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ” ที่จัดขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 3โดยมีพลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พันเอกพิเศษ อนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพลของ ทาง รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรมอบรม " ระบบสำรวจและคัดกรองความเสี่ยง ต่อสุขภาพประจำปี 2562 " ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และ และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลออนไลน์

30 ก.ค. 2562เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรมอบรม " ระบบสำรวจและคัดกรองความเสี่ยง ต่อสุขภาพประจำปี 2562 " ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และ และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลออนไลน์ โดยมีตัวแทนจากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายค่ายสฤษดิ์เสนา และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 182 ข้อมูล