25 เมษายน 2557 พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชพร้อมกำลังพล ถวายสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ อนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2557 พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติชุดแพทย์เคลื่อนที่สนับสนุน ร้อย.รส. (การฝึกกองร้อยรักษาความสงบ)ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  11 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  15 ก.พ.57  แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 / ผบ.กองกำลังผสม(MNF) ตรวจเยี่ยมการประชุมสัมนาทางการแพทย์ Medieal Symnosium  
ณ โรงแรมเรือนแพรอยอล ปาร์ค

  15 ก.พ.57  พล.ต.วิทยา  วชิลกุลและ พล.ต.สิทธิชัย  จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดการประชุมสัมนาการช่วยเหลืออุบัติภัยหมุ่ CPX/TTX  Discussion

  14 ก.พ.57  พลโท ธีรยุทธ  ศศิประภา จก.พบ.  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาทางการแพทย์  
ณ โรงแรมเรือนแพรอยอล ปาร์ค

  13 ก.พ.57  พลโท ธีรยุทธ  ศศิประภา จก.พบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  27 ม.ค.57  งานกีฬาสีสัมพันธ์ ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรหมาราช

  27 ม.ค.57  พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา   แม่ทัพภาคที่ 3   เป็นประธานงานทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  27 ม.ค.57  พิธีบวงสรวง วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  18 ม.ค.57  พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา   แม่ทัพภาคที่ 3   สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  18 ม.ค.57 วันกองทัพไทย

  8 ม.ค.57 สปสช.แจ้งปรับปรุงระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  2 ม.ค.57 กำลังพลร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ

  21 ธ.ค.56  นเรศวรแคมป์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 11
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  16 ธ.ค.56 พิธีประดับยศข้าราชการกำลังพล

  5 ธ.ค.56 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  4 ธ.ค.56 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   3 ธ.ค.56 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ณ สโมสรบันเทิงทัพ

   19 พ.ย.56 การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอการบริหารความเสี่ยง

   18 พ.ย.56 การประชุมการจัดทำ โครงการ CQI/R2R/งานวิจัย  

   15 พ.ย.56  กิจกรรมชุดแพทย์เคลื่อนที่
   ณ วัดสุดสวาสดิ์

 พล.ต.สิทธิชัย  จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ร่วมกับ  กองทัพภาคที่ 3 บันทึกเทป ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

 13 พ.ย.56 กิจกรรม Big Cleaning Day

7 พ.ย.56 การบรรยายพิเศษ โดย พ.อ. วุฒิไชย อิศระ ในหัวข้อเรื่อง"แนวคิดการพัฒนา และแผนงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล " ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.  

  5 พ.ย.56 พล.ต.สิทธิชัย  จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มอบ คู่มือป้องกัน โรคลมร้อน (Heat Stroke) ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/56  

4 พ.ย.56 ตรวจร่างกาย,เจาะเลือด,อบรมให้ความรู้  ทหารใหม่ผลัดที่ 2/56   ( นามหน่วยฝึก  รพศ.๔ , ช.พัน.๓๐๒ , หน่วยฝึกที่ ๑ ร้อย.บก.บชร.๓ )

1 พ.ย..56 กิจกรรมประชุมระบบบริหารยา

28 ต.ค.56 กิจกรรมโครงการรักสุขภาพดี มีความสุข

21 ต.ค.56 กิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ
 

โรงพยาบาลค่ายกาวิละโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกกองทัพภาคที่ 3จังหวัดทหารบก จ.พิษณุโลกสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคลัง จังหวัดพิษณุโลกแหล่งทองเที่ยว จ.พิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสาธรณสุข จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เลขที่ 9  ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
โทร. 055-245070 ต่อ 73009 แฟ็กซ์. 055-251130