3 ตุลาคม 2557 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. และพล.ท.สาธิต พิธรัตน์ มทภ.3 พร้อมคณะร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3  

2 กันยายน 2557 ประกาศโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเกิน 5 ปี

25 สิงหาคม 2557 กิจกรรม ประชุมการบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

19 สิงหาคม 2557 พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อม พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการวัดความดันโลหิต   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 112 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

19 สิงหาคม 2557 พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 112 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557

16 สิงหาคม 2557 กิจกรรม คืนความสุขให้คนในค่าย (คสค.)  กพ.และครอบครัว โดยใช้ชื่องานว่า "คืนความสุขให้คนใสค่าย"  ณ อาคารเอนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. เวลา  1500-1900

15 สิงหาคม 2557 กำลังพลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมทดสอบสมถรรถภาพร่างกายประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 บริเวณหน้า รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

14 สิงหาคม 2557 พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมทดสอบสมถรรถภาพร่างกายประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 บริเวณหน้า รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

12 สิงหาคม 2557 พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและครอบครัว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ( พุ่มทอง - พุ่มเงิน ) และจุดเทียนชัยเพื่อถวายสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร กำลังพลของโรงพยาบาล

29 กรกฏาคม  2557 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลพร้อมครอบครัวและประชาชนชุมชนรอบค่ายทหารในพื้นที่ ทภ.3 "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพปีที่ 1"
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

24 กรกฏาคม 2557 โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ กำลังพลและครอบครัวกองทัพภาคที่ 3 โดย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมป้องกัน การเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โดยมี พ.อ.ปฐม พนัสนอก อายุรแพทย์ ให้ความรู้ ประจำหน่วยทหาร จำนวน 34 นาย ของกองทัพน้อย ที่ 3 จังหวัด พิษณุโลก ด้วยการสนับสนุนจาก สปสช. 

16 กรกฏาคม 2557 พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

15 กรกฏาคม 2557 พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบรถเข็น โครงการร่วมสนับสุนนชุมชน โดยเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทอง-พิษณุโลก  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

8 กรกฏาคม 2557 พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมพ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก 

2 กรกฏาคม 2557 พ.อ.ไพรัช มีลาภ ผอ.กศ.รร.สร.พบ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงานของ นสน. หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน /รุ่นที่ 2 ระยะเวลาการศึกษา 14 สัปดาห์  

19 มิถุนายน 2557 พลตรี สิทธิชัย  จิตสมจินต์  ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับมอบรถเข็นวิวแชร์ จำนวน 10 คัน คุณอรพรรณ ศรีจำเริญและครอบครัวร่วมกันบริจาคให้
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มิถุนายน 2557 พลตรี สังสิทธิ์ วรชาติกุล ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

4 มิถุนายน 2557 พลตรี สิทธิชัย จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมพ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และกรมแพทย์ทหารบก จัดงานคืนความสุขให้กับประชาชน ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

3 มิถุนายน 2557 พลตรี สิทธิชัย  จิตสมจินต์  ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายสฤษดิ์เสนา และค่ายบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก

16 พฤษภาคม 2557 พลตรี สิทธิชัย  จิตสมจินต์  ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกล่าวต้อนรับทหารใหม่ ที่มารอตรวจร่างกาย มอบซีดี โรคลมร้อนให้กับหน่วยฝึกเพื่อนำไปใช้ประกอบการฝึก และมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยฝึกต่างๆ

14 พฤษภาคม 2557  พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 และชมการซ้อมแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยจากความร้อน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันเสนารักษ์ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

13 พฤษภาคม 2557 พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 และชมการซ้อมแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยจากความร้อน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ภายในกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

12 พฤษภาคม 2557 พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 และชมการซ้อมแผนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยจากความร้อน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยรบพิเศษที่ 4,หน่วยฝึกทหารใหม่หน่วย พล.พัฒนา 3,หน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยกองร้อยปืนใหญ่ สนามที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2557 พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกำลังพล ถวายสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ อนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2557 พ.อ.วุฒิไชย อิศระ รอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติชุดแพทย์เคลื่อนที่สนับสนุน ร้อย.รส. (การฝึกกองร้อยรักษาความสงบ)ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  11 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  15 ก.พ.57  แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 / ผบ.กองกำลังผสม(MNF) ตรวจเยี่ยมการประชุมสัมนาทางการแพทย์ Medieal Symnosium  
ณ โรงแรมเรือนแพรอยอล ปาร์ค

  15 ก.พ.57  พล.ต.วิทยา  วชิลกุลและ พล.ต.สิทธิชัย  จิตสมจินต์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดการประชุมสัมนาการช่วยเหลืออุบัติภัยหมุ่ CPX/TTX  Discussion

  14 ก.พ.57  พลโท ธีรยุทธ  ศศิประภา จก.พบ.  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาทางการแพทย์  
ณ โรงแรมเรือนแพรอยอล ปาร์ค

  13 ก.พ.57  พลโท ธีรยุทธ  ศศิประภา จก.พบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  27 ม.ค.57  งานกีฬาสีสัมพันธ์ ฉลองครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรหมาราช

  27 ม.ค.57  พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา   แม่ทัพภาคที่ 3   เป็นประธานงานทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  27 ม.ค.57  พิธีบวงสรวง วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  18 ม.ค.57  พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา   แม่ทัพภาคที่ 3   สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  18 ม.ค.57 วันกองทัพไทย

  8 ม.ค.57 สปสช.แจ้งปรับปรุงระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

  2 ม.ค.57 กำลังพลร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ

 

     
 

โรงพยาบาลค่ายกาวิละโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกกองทัพภาคที่ 3จังหวัดทหารบก จ.พิษณุโลกสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคลัง จังหวัดพิษณุโลกแหล่งทองเที่ยว จ.พิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสาธรณสุข จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เลขที่ 9  ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
โทร. 055-245070 ต่อ 73009 แฟ็กซ์. 055-251130